Zes in Zeeland werkende kaakchirurgen hadden een foto nodig om zich te presenteren in een vakblad. Meestal is dat een witte jassen foto maar deze heren en dame wilden graag in traditioneel kostuum.

Six dental surgeons working in Zeeland needed a photo to present themselves in a trade magazine. Usually it’s a white coat photo, but these gentlemen and lady wanted to be in traditional costume.